Dospelý

€80
Skladom

4x 120 minút

Detailné informácie

Podrobný popis

Kurz je určený pre mladých ľudí od 15 rokov a dospelých. V prípade väčšieho počtu záujemcov, môže byť skupina rozdelená samostatne na mládež a samostatne na dospelých. V každej skupine je však minimálny počet - 3 osoby.
Účastník si na hodine bude tvoriť z hliny predmety modelovaním podľa vlastného výberu pod vedením lektorky. 

Zmyslom hodín keramiky je rozvíjanie tvorivosti a fantázie, výroba predmetov úžitkových aj dekoračných. V neposlednom rade je to spoznávanie krásneho remesla a učenie sa nových zručností

V rámci kurzu bude mať účastník možnosť točiť na hrnčiarskom kruhu a naučiť sa základom práce na kruhu tak, aby bol schopný vytvoriť jednoduchý pohár, alebo misku. 

V cene je zahrnuté: hlina, pracovné pomôcky, zástera, keramické farebné hlinky a glazúry,
2x výpal v keramickej peci, režijné náklady a práca lektora.

 

Termín: streda 16.30 - 18.30

V dňoch: 23. 11., 30. 11., 7. 12. a 14. 12. 2022